Yukarı

CV YÜKLEME

Ad Soyad

E Posta Adresi

Telefon

CV Yükleme Alanı

Mağaza Seçimi

İletiniz

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.


Kişisel Verilerin Korunması bilgilendirme formunu okudum. Kabul ediyorum.


İŞ BAŞVURUSU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BEYAN VE RIZA ONAY FORMU

Şirketimiz TESPO A.Ş.’ye www.tespo.com.tr adresinde yer alan site üzerinden yapılan iş başvuruları sırasında bazı kişisel veriler, iş başvurusunda bulunanlar ile iletişimimizi geliştirmek, gereksinimlerini ve ilgi alanlarını anlayabilmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, daha iyi hizmet sunabilmek, yapılan başvuru ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla talep edilmektedir. Bu kapsamda www.tespo.com.tr adresinde bulunan sitemizden iş başvurusu yaparken paylaşılan e-posta adresi ile iş ilanlarına başvuru sırasında girilen kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tamamen giriş yapan kişinin kendi istek ve açık rızası ile paylaşılmaktadır. Giriş yapan kişi, iş başvurusu reddedilse dahi, belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verilerinin toplanmasına, TESPO A.Ş. tarafından dahili olarak kullanılmasına, gerekli durumlarda grup şirketleri ile paylaşılmasına, geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanmasına muvafakat etmektedir. Giriş yapan kişi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları isteme hakkına sahiptir.