Yukarı

Kişisel Verilerin Korunması

TESPO TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Tespo Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Tespo A.Ş.”) olarak, kişisel verilerinizin korunması yönünde çıkan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında oluşturduğumuz “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”, hangi verilerin nasıl toplandığı, elde edilen verilerin hangi amaçla işlendiği, hangi verilerin neden ve nasıl saklandığı, verilerin kimlerle paylaşıldığı, bu verilerin nasıl korunduğu, müşterilerimizin bilgilere nasıl erişeceği ve sahip oldukları hakların neler olduğu konularını açıklar.
Kanun’un 10. maddesi olan “Veri sorumlusunun (Tespo A.Ş.) aydınlatma yükümlülüğü” ve kişisel verilerin güveliği konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle kamuoyu ile politikamızı paylaşmaktayız.
Hangi Veriler Nasıl Toplanmaktadır?
Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi numarası, adres gibi kişisel verilerinizi fatura kesmek, personel özlük dosyası tutmak vb. gibi nedenlerle açık rızanız doğrultusunda “Müşteri Kayıt Formu”, “Cari Kart Açılışı” gibi yazılı formlarla toplayabilmekteyiz. Bu yazılı formlar üzerinde izin vermeniz durumunda SMS ve e-mail yollamak üzere telefon numarası, e-mail adresi gibi kişisel verilerinizi toplayabilmekteyiz. SMS ve e-mail gönderimimize izin vermiyorsanız tarafınıza bu gönderileri yapmamaktayız.
Ayrıca web sitemiz üzerinden, “İletişim Formu” ve “Müşteri Hizmetleri Formu” gibi formlar üzerinden de bu bilgileri alabilmekteyiz.
Buna ek olarak, iş başvurusu için hem web sitemiz üzerinden hem de Genel Merkez ve Mağazalarımızda yapılan görüşme sırasında “İş Başvuru Formu” doldurup kişisel verilerinizi alabilmekteyiz.
Kişisel Veriler Hangi Amaçlar İçin İşlenmektedir?
Kişisel verileriniz, izin vermeniz durumunda SMS ve mailing gibi araçları kullanarak kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilmenizi sağlamak üzere reklam ya da bildirimler göndermek, Tespo A.Ş. markamızın bilinilirliğini tespit etmek, raporlamalar doğrultusunda müşterilerimize özel promosyolar tasarlamak, daha iyi bir hizmet sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirmek, web sitemizin geliştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla işlenir.
İş Başvuru Formları sırasında alınan kişisel veriler, iş başvurusunda bulunanların gereksinimlerini ve ilgi alanlarını anlayabilmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, daha iyi hizmet sunabilmek, yapılan başvuru sonucunu haberdar edebilmek amacıyla talep edilmektedir.
Ayrıca yasal zorunluluklardan ötürü (personel özlük dosyası tutmak, fatura kesebilmek vb. için T.C. numarası, Vergi numarası gibi kişisel verileri tutmak) de elde edilebilen kişisel verileriniz, Tespo A.Ş. veri tabanında saklanmaktadır.
Müşterilerimiz ve mağaza güvenliği ile operasyonel amaçlarla mağazalarımızda mağaza içi ve dışı kamera kayıt sistemi kullanılmaktadır. Kayıtlar gerekli hallerde yasal işlem görmesi nedeniyle resmi mercilerle paylaşılabilmektedir.
Kişisel Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Tespo A.Ş. için verilerinizin gizliliği ve güvenliği önemlidir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlarla iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir. (SMS ve e-mail gönderimleri için telefon numaralarınız ve e-mail adresleriniz servis sağlayıcılarıyla paylaşılmak durumundadır.)
Ayrıca, sakladığımız verileriniz, hak ve yetki sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki süreçlerinde kullanılmak üzere bilgi talepleri olması durumunda ilgili resmi mercilerle paylaşılabilmektedir.
Kişisel Veriler Nasıl Korunmaktadır?
Tespo A.Ş., kişisel verilerinizin hassasiyeti nedeniyle, toplanan verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bunun için de gerekli olan tüm teknik önlemleri almış durumdadır. Kişisel verileriniz halka açık olmayan ve sadece ilgili Tespo A.Ş. çalışanlarının erişiminin olduğu ortamlarda saklanmaktadır. Yetkisi olmayan kişiler verilerinize erişemez, verilerinizi paylaşamaz, silemez.
Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir?
Tespo A.Ş., geçerli kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizi saklamaktadır.
Veri sahibi, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik ve ya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları isteme hakkına sahiptir.
Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi, mağaza müdür ve müdür yardımcılarına iletebilirsiniz.