Yukarı

Kişisel Verilerin Korunması

TESPO TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tespo Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Tespo A.Ş.) olarak, kişisel verilerinizin korunması yönünde çıkan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında oluşturduğumuz “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”, hangi verilerin nasıl toplandığı, elde edilen verilerin hangi amaçla işlendiği, hangi verilerin neden ve nasıl saklandığı, verilerin kimlerle paylaşıldığı, bu verilerin nasıl korunduğu, müşterilerimizin bilgilere nasıl erişeceği ve sahip oldukları hakların neler olduğu konularını açıklar.

Kanun’un 10. maddesi olan “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” ve kişisel verilerin güvenliği konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle kamuoyu ile aydınlatma metnimizi paylaşmaktayız.

Hangi Veriler Nasıl Toplanmaktadır?

Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi numarası, adres gibi kişisel verilerinizi fatura kesmek, e-arşiv faturası düzenlemek gibi yasal zorunluluklarımızı yerine getirebilmek ve ticari raporlama yapabilmek adına toplayabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi ayrıca, açık rızanız doğrultusunda “Cari Kart Açılışı” gibi yazılı formlarla da toplayabilmekteyiz. Bu yazılı formlar üzerinde izin vermeniz durumunda SMS ve e-mail yollamak üzere telefon numarası, e-mail adresi gibi kişisel verilerinizi toplayabilmekteyiz. SMS ve e-mail gönderimimize izin vermiyorsanız tarafınıza bu gönderileri yapmamaktayız.  Cari Kartlar, müşteri kaydınızın yapılması, fatura ve ticari raporlama işlemlerinin yapılması, alışveriş alışkanlıklarınızın değerlendirilmesi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi için işlenmektedir.

Ayrıca web sitemiz üzerinden, “İletişim Formu” ve “Kart Başvuru Formu” gibi formlar üzerinden de bu bilgileri alabilmekteyiz. İletişim formu doldurarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, şikâyet, öneri, memnuniyet, bilgi talepleri, yetkili değişiklikleri başta olmak üzere taleplerinizin cevaplandırılması, sizlere geri bildirimlerin yapılabilmesi adına işlenmektedir.

Buna ek olarak, iş başvurusu için hem web sitemiz üzerinden hem de Genel Merkez ve Şubelerimizde yapılan görüşme sırasında doldurulan “İş Başvuru Formu” ile kişisel verilerinizi alabilmekteyiz.

Kişisel Veriler Hangi Amaçlar İçin İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, açık rıza onayı vermeniz durumunda elektronik ticari ileti almanız, yani SMS ve mailing, telefon ve sesli mesaj gibi araçları kullanarak kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilmenizi sağlamak üzere reklam ya da bildirimler göndermek, Tespo A.Ş. markamızın bilinilirliğini tespit etmek, raporlamalar doğrultusunda müşterilerimize özel promosyolar tasarlamak, daha iyi bir hizmet sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirmek, web sitemizin geliştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla işlenir.

İş Başvuru Formları sırasında alınan kişisel veriler, iş başvurusunda bulunanların gereksinimlerini ve ilgi alanlarını anlayabilmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, daha iyi hizmet sunabilmek, yapılan başvuru sonucunu haberdar edebilmek amacıyla talep edilmektedir.

Ayrıca yasal zorunluluklardan ötürü (personel özlük dosyası tutmak, fatura kesebilmek vb. için T.C. numarası, Vergi numarası gibi kişisel verileri tutmak) de elde edilebilen kişisel verileriniz, Tespo A.Ş. veri tabanında saklanmaktadır.

Müşterilerimiz ve mağaza güvenliği ile operasyonel amaçlar için mağazalarımızda mağaza içi ve dışı 7/24 kamera kayıt sistemi kullanılmaktadır. Alınan görüntüler Tespo A.Ş.’nin meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kayıtlar gerekli hallerde yasal işlem görmesi amacıyla resmi mercilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Tespo A.Ş. veri tabanında yasal ve makul sürelerde saklanır ve işlenir. Süre bitimi sonrası anonim hale getirilen kişisel veriler, kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Tespo A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikasına bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Tespo A.Ş. için verilerinizin gizliliği ve güvenliği önemlidir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlarla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, topluluk şirketleri, dış hizmet sağlayıcılar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde paylaşılabilmektedir (SMS ve e-mail gönderimleri için telefon numaralarınız ve e-mail adresleriniz servis sağlayıcılarıyla paylaşılmak durumundadır).

Ayrıca, sakladığımız verileriniz, hak ve yetki sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki süreçlerinde kullanılmak üzere bilgi talepleri olması durumunda ilgili resmi mercilerle paylaşılabilmektedir. Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Veriler Nasıl Korunmaktadır?

Tespo A.Ş., kişisel verilerinizin hassasiyeti nedeniyle, toplanan verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bunun için de gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri almış durumdadır. Kişisel verileriniz halka açık olmayan ve sadece ilgili Tespo A.Ş. çalışanlarının erişiminin olduğu ortamlarda saklanmaktadır. Yetkisi olmayan kişiler verilerinize erişemez, verilerinizi paylaşamaz, silemez.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Tespo A.Ş., geçerli kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizi saklamaktadır.

Veri sahibi, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik ve ya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları isteme hakkına sahiptir.

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi, mağaza müdür ve müdür yardımcılarına iletebilirsiniz. Ayrıca, söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından (İlgili Kişi), Veri Sorumlusu sıfatıyla Tespo A.Ş. ya da İrtibat Kişisi tarafından yanıtlanmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen usullerde iletilebilir. Tespo A.Ş., söz konusu talepleri değerlendirerek, yasal mevzuata uygun süre ve şekilde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.