TESPO Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (Kanun) 13.maddesinde kişisel verileri işlenen kişilerin (İlgili Kişi) Veri Sorumlusuna başvuru yapma hakkına yer verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimiz, başvuru formunu aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

Şirketimize yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Şirketimiz İlgili Kişi’nin talebini kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvurunun cevabını İlgili Kişi ’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz tarafından gereği yerine getirilir.

İlgili Kişi’nin, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular;

İşbu Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak;

1. İlgili Kişi’nin şahsen başvurusuyla,
2. Noter aracılığıyla ya da
3. İlgili Kişi tarafından www.tespo.com.tr adresinde bulunan formun güvenli elektronik imzalı olarak tespo@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kurul tarafından belirlenebilecek diğer başvuru yöntemleri Şirketimizce tarafınıza duyurulacaktır.

Yapılacak başvurularda Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi No: 184 Kaynaklar Buca İZMİR adresimiz dikkate alınmalıdır.