TESPO Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

TESPO TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Tespo Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Tespo A.Ş.) olarak, kişisel verilerinizin korunması yönünde çıkan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında oluşturduğumuz “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”, hangi verilerin nasıl toplandığı, elde edilen verilerin hangi amaçla işlendiği, hangi verilerin neden ve nasıl saklandığı, verilerin kimlerle paylaşıldığı, bu verilerin nasıl korunduğu, müşterilerimizin bilgilere nasıl erişeceği ve sahip oldukları hakların neler olduğu konularını açıklar.

Kanun’un 10. maddesi olan “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” ve kişisel verilerin güvenliği konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle kamuoyu ile aydınlatma metnimizi paylaşmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, şubelerimizde kasa uygulaması, www.tespo.com.tr adresli web sitemiz ve ya mobil uygulamamız gibi elektronik ortamlarda olarak toplanmaktadır.

Şubelerimizde, kasa ve danışma bürolarımızda elektronik ortamda yollanan kısa mesajlara yanıt vermeniz suretiyle kişisel verileriniz toplanmaktadır. Ayrıca web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden, “İletişim Formu” ve “Kart Başvuru Formu” “Üye Kayıt İşlemi” gibi formlar üzerinden de bu bilgileri alabilmekteyiz.

Buna ek olarak, iş başvurusu için hem web sitemiz üzerinden hem de Genel Merkez ve Şubelerimizde yapılan görüşme sırasında doldurulan “İş Başvuru Formu” ile kişisel verilerinizi alabilmekteyiz.

Hangi Kişisel Verileriniz Toplanmakta ve İşlenmektedir: Ad, soyad, unvan, T.C. No, Vergi No., Adres, GSM no., telefon no., e-mail adresi gibi kişisel verilerinizi fatura kesmek, e-arşiv faturası düzenlemek gibi yasal zorunluluklarımızı yerine getirebilmek ve elektronik ticari ileti gönderebilmek adına toplayabilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: Kişisel verileriniz, Kanun’un 5.Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rıza onayı vermeniz durumunda elektronik ticari ileti almanız, yani SMS ve mailing, telefon ve sesli mesaj gibi araçları kullanarak kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilmenizi sağlamak üzere reklam ya da bildirimler göndermek, Tespo A.Ş. markamızın bilinilirliğini tespit etmek, raporlamalar doğrultusunda müşterilerimize özel promosyolar tasarlamak, daha iyi bir hizmet sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirmek, web sitemizin geliştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla işlenir.

İş Başvuru Formları sırasında alınan kişisel veriler, iş başvurusunda bulunanların gereksinimlerini ve ilgi alanlarını anlayabilmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, daha iyi hizmet sunabilmek, yapılan başvuru sonucunu haberdar edebilmek amacıyla talep edilmektedir.

Tespo A.Ş.’nin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MPİ) izni ile düzenleyebileceği çekilişlere katılım şartı olarak, kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyulabilmektedir. Çekilişe katılmak isteyen müşterilerimizin, olası bir hak edişlerinde doğru kişi – doğru fatura numarası – doğru şifre eşleşmesi şirketimiz tarafından kontrol edileceğinden dolayı kişisel verilerini girmeleri gerekmektedir. Ayrıca çekiliş sonucunda kazanan müşterilerimiz ile iletişime geçebilmek için telefon numaranız ve e-posta adresinize de ihtiyaç duyulmaktadır. Müşterilerimiz bu kişisel verilerini paylaşmaması, verilerinin işlenmesine ve elektronik ticari ileti almaya onay vermemesi durumlarında, müşterimiz çekilişi kazansa dahi tarafınızla iletişim sağlanamayacağı, yetkili kurum ve kuruluşlara hak edişleriniz bildirilemeyeceği için çekilişe katılım hakkı elde edemez.

Müşterilerimiz ve mağaza güvenliği, şirketimizin meşru menfaatleri ve operasyonel amaçlar için mağazalarımızda mağaza içi ve dışı 7/24 kamera kayıt sistemi kullanılmaktadır. Alınan görüntüler Tespo A.Ş.’nin meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kayıtlar gerekli hallerde yasal işlem görmesi amacıyla resmi mercilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Tespo A.Ş. veri tabanında yasal ve makul sürelerde saklanır ve işlenir. Süre bitimi sonrası anonim hale getirilen kişisel veriler, kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Tespo A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikasına bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Hangi Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılmaktadır: Yalnızca GSM numaranız ve e-mail adresiniz, sadece teknik amaçlar için sms ve/veya e-mail gönderimlerinde, hizmet sağlayan aracı iletişim şirketleri ile paylaşılabilir. Bu amaç dışında hiçbir kimse ile paylaşılamaz, aktarılamaz.

Ayrıca, işlediğimiz verileriniz, hak ve yetki sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki süreçlerinde kullanılmak üzere bilgi talepleri olması durumunda ilgili resmi mercilerle paylaşılabilmektedir. Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır: Tespo A.Ş. Kanun’un 12. Maddesi hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizi saklamaktadır. Tespo A.Ş., kişisel verilerinizin hassasiyeti nedeniyle, toplanan verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bunun için de gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri almış durumdadır. Kişisel verileriniz halka açık olmayan ve sadece yetkili Tespo A.Ş. çalışanlarının erişiminin olduğu ortamlarda saklanmaktadır. Yetkisi olmayan kişiler verilerinize erişemez, verilerinizi paylaşamaz, silemez.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir: İlgili Kişi sıfatıyla kişisel verileri işlenen müşterilerimiz, Kanun’un 11. Maddesi’nde düzenlenen kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik ve ya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları isteme hakkına sahiptir.

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi, şube müdür ve müdür yardımcılarına iletebilirsiniz. Ayrıca, söz konusu haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla Tespo A.Ş. ya da İrtibat Kişisi tarafından yanıtlanmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen usullerde iletebilirsiniz. Ayrıca şirketimizin KVKK ile ilgili her türlü sorularınızı sorabileceğiniz kurumsal e-mail adresi kvkk@tespo.com.tr dir. Tespo A.Ş., söz konusu talepleri değerlendirerek, yasal mevzuata uygun süre ve şekilde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi başvuru formuna https://tespo.com.tr/ilgili-kisi-basvuru-formu linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKAMIZ.